Zapytania ofertowe 2014-2020

 

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Innowacyjny automatyczny magazyn surowca szansą na zwiększenie zdolności produkcyjnych JANMAR CENTRUM Sp. z o.o. Sp. k.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. (projekt nr RPWP.01.05.02-30-0414/15), JANMAR CENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa ogłasza postępowanie dla zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór dostawcy automatycznego systemu wysokiego składowania towarów oraz oprogramowania magazynowego opisanych w Zapytaniu ofertowym 1/2016.

Do pobrania:

JANMAR zapytanie ofertowe.pdf

JANMAR zapytanie ofertowe.docx

 

EFSI_Samorzad_kolor