Projekty unijne

Janmar Centrum dbając o innowacyjność i ciągły rozwój firmy, od 2006 roku w swoich największych inwestycjach korzysta ze środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej.

2016: Innowacyjny automatyczny magazyn surowca szansą na zwiększenie zdolności produkcyjnych Janmar Centrum

2013: Wdrożenie nowego sposobu otrzymywania innowacyjnego opakowania w firmie Janmar Centrum

2010: Poprawa konkurencyjności firmy JanMar Centrum poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii zaimplementowanej w linii do produkcji opakowań

2006: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa JanMar Centrum poprzez zakup innowacyjnej nowoczesnej maszyny Boxmaker